BẢO LINH ĐƯỢC VINH DANH TOP 50 “THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU NGÀNH XÂY DỰNG” NĂM 2019