BẢO LINH VINH DỰ ĐÓN NHẬN GIẢI THƯỞNG “TOP 10 THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 2019”